Kopsavilkums

Mācību materiāls  "Igauņu tautas dejas un tautastērpi" iepazīstina ar igauņu tautas dejām un tautas tērpiem. Tiek sniegts pārskats, kādi ir tautasdeju tipi, kādas ir tradicionālā tautastērpa pamatsastāvdaļas, tiek aplūkota deju svētku tradīcija,  kā arī tiek aprakstīta tautastērpu nozīme mūsdienās.

Fotogrāfijas: Reimo Alas, Reda Smitaite, Katrin Koorits, Vivian Klimušev, Andreas Raukas, Meelis Pääro

Audio: Jānis Mucenieks, Inga Eglīte

Dizains: Vivian Klimušev

Tehniskā realizācija: Tartu Universitātes Zinātnes tehnoloģijas centrs