Igauņu tradīcijas un svētki

 

Ilze Zagorska

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

 

 


Tutvustus

Sihtrühm: läti keele õppurid, keda huvitab eesti rahvakultuur
Maht: 8-10 tundi
Keeletase: B 2
 
Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvatantsust ja rahvarõivastest koos vastava sõnavaraga läti keeles.
 
Õppematerjali läbitöötanu teab,
  • milline tähtsus oli ja on tantsul eestlaste elus, kuidas tantsiti ja missugused on meie tantsupeod;
  • oskab nimetada eesti rahvatantse;
  • teab, millised on meie rahvarõivad ja millal me neid kanname;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid läti keeles.
Kirjeldus: Õpiobjekt „Eesti rahvatants ja rahvarõivad” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata läti keele õppureid, kes tahavad rääkida oma külalistele eesti kultuurist, rahvatantsust ja rahvarõivastest läti keeles.
 
Me vaatame eesti rahvatantsutraditsiooni muutumist ajas: millal ja kuidas vanasti tantsiti ja millised tantsud me oleme tänapäeva kaasa võtnud. Eesti rahvarõivad on olnud tarvilikud kehakatted ja me kanname oma pidupäevadel vanade eestlaste pidurõivaste järgi tehtud riideid.
 

             

  

Apraksts latviešu valodā

Mērķauditorija: latviešu valodas apguvēji, kurus interesē igauņu tautas kultūra
Stundu skaits: 8 – 10
Valodas līmenis: B2
Mācību objekta mērķis ir sniegt pārskatu par igauņu tautasdejām un tautastērpiem, kā arī atbilstošo vārdu krājumu latviešu valodā.
Pēc materiāla apgūšanas valodas apguvējs:

  • uzzinās, kāda nozīme igauņu dzīvē bija tautasdejām un kādi ir igauņu dejusvētki;
  • pratīs nosaukt igauņu tautasdejas;
  • zinās pateikt, kādi ir igauņu tautastērpi un kad tos valkā;
  • apgūs ar šo nozari saistīto vārdu krājumu latviešu valodā.

Mācību objekts “Igauņu tautasdejas un tautastērpi” sniedz īsu ieskatu konkrētajā kultūras nozarē, lai palīdzētu latviešu valodas apguvējiem pastāstīt par igauņu tautasdejām un tautastērpiem latviešu valodā.
Apskatīsim igauņu tautasdeju tradīciju attīstību laikā: kad un kā senatnē dejoja, kā arī kādas tautasdejas igauņi dejo arī mūsdienās. Kā arī apskatīsim tautastērpus, kas darināti pēc senajiem igauņu tautastērpiem. 

Patīkamu mācīšanos!