PUSDALYVIS

Moodustamine: infinitiivi tüvi + -dam- + lõpud -as (meesgugu) või -a (naissugu).

Dirbti, dirba, dirbo

Žaisti, žaidžia, žaidė

Mylėti, myli, mylėjo

Skaityti, skaito, skaitė

 

AINSUS // VIENASKAITA

MITMUS // DAUGISKAITA

 

meessugu // vyriškoji giminė

naissugu // moteriškoji giminė

meessugu // vyriškoji
giminė

naissugu // moteriškoji giminė

 

+ -dam-as

+ -dam-a

+ -dam-i

+ -dam-os

dirb(ti)

dirbdamas

dirbdama

dirbdami

dirbdamos

žais(ti)

žaisdamas

žaisdama

žaisdami

žaisdamos

mylė(ti)

mylėdamas

mylėdama

mylėdami

mylėdamos

skaity(ti)

skaitydamas

skaitydama

skaitydami

skaitydamos

Allikas: Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2007, Praktinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Baltos lankos