PADALYVIS

OLEVIK // ESAMASIS LAIKAS

Moodustamine: kindla kõneviisi oleviku 3. isiku tüvi + -(i)ant või -int.

Dirbti, dirba, dirbo

Žaisti, žaidžia, žaidė

Mylėti, myli, mylėjo

Skaityti, skaito, skaitė

dirb(a)

+ -ant

dirbant

žaidž(ia)

+ -iant

žaidžiant

myl(i)

+ -int

mylint

skait(o)

+ -ant

skaitant

 

MINEVIK // BŪTASIS LAIKAS

Moodustamine: kindla kõneviisi ühekordse mineviku3. isiku tüvi + -(i)us.

Dirbti, dirba, dirbo

Žaisti, žaidžia, žaidė

Mylėti, myli, mylėjo

Skaityti, skaito, skaitė

dirb(o)

+ -us

dirbus

žaid(ė)

+ -us

žaidus

mylėj(o)

+ -us

mylėjus

skait(ė)

+ -ius

skaičius

 

TULEVIK // BŪSIMASIS LAIKAS

Moodustamine: infinitiivi tüvi + -siant.

Dirbti, dirba, dirbo

Žaisti, žaidžia, žaidė

Mylėti, myli, mylėjo

Skaityti, skaito, skaitė

dirb(ti)

+ -siant

dirbsiant

žais(ti)

+ -siant

žaisiant

mylė(ti)

+ -siant

mylėsiant

skaity(ti)

+ -siant

skaitysiant

Allikas: Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2007, Praktinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Baltos lankos