Danse folklorique et costumes traditionnels en Estonie 

 

 

Reet Alas

Tiina Zobel

Odile Thiéry

Tartu Ülikooli keelekeskus 

2013

 

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad prantsuse keelt võõrkeelena A2 või B1 tasemel.

Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvatantsust ja rahvarõivastest koos vastava sõnavaraga prantsuse keeles. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle.
Iseseisva töö maht on 6-8 tundi.

Õppematerjali läbitöötanu

  • teab, milline tähtsus oli ja on tantsul  eestlaste elus, kuidas tantsiti ja missugused on meie tantsupeod;
  • oskab nimetada eesti rahvatantse;
  • teab, millised on meie rahvarõivad ja millal me neid kanname;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid prantsuse keeles.

Õpiobjekt koosneb:

  • teemat tutvustavatest tekstidest ja audiofailidest,
  • tekstide mõistmisel abiks olevatest piltidest ja videotest,
  • sõnavara- ja kuulamisharjutustest,
  • eesti-prantsuse sõnastikust.