RAHVATANTS JA RAHVARÕIVAD. ESTONIAN FOLK DANCE AND FOLK COSTUMES.


 

Heli Noor

Tartu Ülikooli keelekeskus
2013

 

 

Tutvustus

Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvatantsust ja rahvarõivastest koos vastava sõnavaraga eesti keeles.

Õppematerjali läbitöötanu

  • teab, milline tähtsus oli ja on tantsul eestlaste elus;
  • kuidas tantsiti ja missugused on meie tantsupeod;
  • oskab nimetada eesti rahvatantse;
  • teab, millised on meie rahvarõivad ja millal me neid kanname;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid eesti keeles.

 

Meeskond

Autorid: Heli Noor, Anu Pungas (idee autor)
Fotod: Reimo Alas,Vivian Klimušev, Katrin Koorits, Andreas Raukas, Reda Šmitaitė, Meeli Pääro erakogu
Videod: Anu Pungas
Kujundus: Vivian Klimušev
Tehniline teostus: Vivian Klimušev, TÜ haridustehnoloogiakeskus (Tõnis Tartes)


Täname koostöö eest:

Virve Valtmann-Valdson ja rahvarõivakooli 2013 lõpetajad
RTA Virulane
Toila gümnaasiumi õpilased
Mark Fisch, Kätlin Luhamägi

 

The aim of this mini course (e-learning object) is to provide our learners with a basic knowledge about Estonian folk dance and national costumes and the corresponding Estonian terms in context.

The person who has completed the course

  • is aware of the importance of dance in Estonian life;
  • knows how Estonians danced and about our dance festivals;
  • can name some Estonian folk dances;
  • has a basic knowledge of our folk costumes and the tradition of wearing them;
  • knows the basic Estonian terms related to these topics.

Õpiobjekti tutvustus.

Õpiobjekt „Eesti rahvatants ja rahvarõivad” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata välisüliõpilasi, kes tahavad rohkem teada eesti kultuurist, rahvatantsust ja rahvarõivastest eesti keeles.

Me vaatame eesti rahvatantsutraditsiooni muutumist ajas: millal ja kuidas vanasti tantsiti ja millised tantsud me oleme tänapäeva kaasa võtnud. Eesti rahvarõivad on olnud tarvilikud kehakatted ja me kanname oma pidupäevadel vanade eestlaste pidurõivaste järgi tehtud riideid.

Introduction

This mini course(e-learning object) “Estonian Folk Dance and Folk Costumes” is a short introduction into one sphere of Estonian culture with the aim of helping international students who want to know more about Estonian culture, folk dance and folk costumes by the medium of the Estonian language.

We take a glimpse at the past and present of folk dance, the occasions when people danced and the way they did it. We have included folk dances which are danced nowadays. Estonian folk costumes have had a practical value to the Estonians and on holidays we are proud to wear folk costumes that we have made by following the patterns of the festive costumes worn by our ancestors.