Kokkuvõte/Conclusion
Õpiobjekt “Eesti rahvatants ja rahvarõivad” tutvustas eesti rahvatantsu traditsiooni ja tantsupidusid. Pidulikel puhkudel kantakse rahvarõivaid  ja  siin käsitleti ka väga üldistavalt,  millised on põhilised rahvarõivaste osad.  
This minicourse “Estonian Folk Dance and Folk Costumes” introduced the tradition of Estonian folk dance and dance festivals. Folk costumes are worn on festive occasions and a very general overview of Estonian folk costumes is given here.

Täname koostöö eest/Special thanks to:
Roy Lowthian
 Mall Leman
 Luke Athay
Virve Valtmann-Valdson ja rahvarõivakooli 2013 lõpetajad
RTA Virulane
Students of Toila Gymnasium

 

Fotod: Reimo Alas, Reda Smitaite, Katrin Koorits, Vivian Klimušev, Andreas Raukas, Meelis Pääro erakogu

Kujundus: Vivian Klimušev

Tehniline teostus: TÜ haridustehnoloogiakeskus


Allikad/References and supplementary reading
Eesti rahvarõivad. M.Kaarma,  A. Voolmaa. Tallinn 1981  Eesti raamat
Eesti rahvakultuuri leksikon.  A.Viires 2007 Eesti entsüklopeediakirjastus


http://www.folk.ee/kultuurilaegas/et/aa_index/rt_rahvatants_ja_tantsupidu
http://www.estonica.org/et/Kultuur/Tantsukunst/Rahvatants/
http://www.estinst.ee/est/infotrykised/article/eesti-rahvariided/view/gb/      
http://www.nahakoda.ee/?sidumis%C3%B5petus,22
http://www.nahakoda.ee/?meist,1
http://www.rahvaroivad.folkart.ee/et
http://www.estonica.org/et/Kultuur/Rahvakultuur/Rahvariided/Eesti_rahvar%C3%B5ivad/
http://www.etnotuba.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=73