ESTONIAN FOLK DANCE AND FOLK COSTUMES


 

Liina Soobik

Anu Pungas

Tartu Ülikooli keelekeskus 2013

 

 

Tutvustus eesti keeles

Sihtrühm: rahvakultuurihuvilised keeleõppurid

Maht: 8-10 tundi

Keeletase: B 2

Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvatantsust ja rahvarõivastest koos vastava sõnavaraga inglise keeles.
Õppematerjali läbitöötanu teab,

  • milline tähtsus oli ja on tantsul eestlaste elus, kuidas tantsiti ja missugused on meie tantsupeod;
  • oskab nimetada eesti rahvatantse;
  • teab, millised on meie rahvarõivad ja millal me neid kanname;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid inglise keeles.

Kirjeldus:
Õpiobjekt „Eesti rahvatants ja rahvarõivad” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata meie üliõpilasi, kes tahavad rääkida oma külalistele eesti kultuurist, rahvatantsust ja rahvarõivastest inglise keeles.
Me vaatame eesti rahvatantsutraditsiooni muutumist ajas: millal ja kuidas vanasti tantsiti ja millised tantsud me oleme tänapäeva kaasa võtnud. Eesti rahvarõivad on olnud tarvilikud kehakatted ja me kanname oma pidupäevadel vanade eestlaste pidurõivaste järgi tehtud riideid.

Introduction to learning object in English

Target group: language learners interested in folk culture

Number of hours: 8-10 hours

Language level: B 2

The aim of this minicourse is to provide our learners with a basic knowledge about Estonian folk dance and national costumes and the corresponding English terms in context.
The person who has completed this course is aware of the importance of dancing, knows how Estonians danced and about our dance festivals;

  • can name some Estonian folk dances;
  • has  basic knowledge of our folk costumes and the tradition of wearing them;
  • knows the basic English terms related to these topics.

The Description:

This minicourse “Estonian Folk Dance and Folk Costumes” is a short introduction to one sphere of Estonian culture with the aim of helping our students to tell their visitors about our culture, folk dance and folk costumes in English.
We take a glimpse at the past and present of folk dance, the occasions when people danced and the way they did it. We include folk dances which are danced nowadays. Estonian folk costumes have had a practical value and on holidays we are proud to wear folk costumes that we have made by following the patterns of the festive costumes worn by our ancestors.