Estnische Volkstänze und Trachten

 

Katrin Koorits, Niina Lepa, Netty Žurakovskaja

 

 

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt võõrkeelena A2 või B1 tasemel.
Õpiobjekti eesmärk on tutvustada eesti rahvatantsu traditsioone ja rahvariideid saksa
keeles. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks või lisana auditoorsele tööle. Iseseisva
töö maht on 6–8 tundi. Õpiobjekt arendab üliõpilase väljendus- ja suhtlemisoskust erinevate
tekstitüüpide kaudu.

 

Pärast materjali läbimist oskab õppija:
• arendada vestlust meie rahvatantsu ja - riiete teemadel;
• tunneb selle valdkonna sõnavara;
• oskab nimetada eesti rahvatantse.

Õpiobjekt sisaldab:
• erinevaid tekstitüüpe (Skype, meil, SMS);
• pilte, videoid;
• harjutusi;
• eesti-saksa sõnastikku.