TAUTASDZIESMAS UN TAUTAS MŪZIKAS INSTRUMENTI

 

Ilze Zagorska

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

 

 

 

 

Tutvustus

Sihtrühm: läti keele õppijad, kes on huvitatud eesti rahvakultuurist
Tundide arv: 8–10
Keeletase: (B1)–B2–C1

Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvalaulust ja rahvapillidest koos vastava sõnavaraga läti keeles.

Õppematerjali läbitöötanu

  •     teab, milline tähtsus oli laulul, kuidas ja millal lauldi;
  •     mõistab, mis on meie laulupeod ja milline on ühislaulmise tähtsus eestlastele;
  •     oskab nimetada tähtsamaid eesti rahvapille ja tunneb neid kuulates;
  •     teab nende valdkondadega seotud põhitermineid läti keeles.

Õpiobjekt „Eesti rahvalaul ja rahvapillid” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata läti keele õppijaid, kes tahavad rohkem teada eesti rahvalaulust, -muusikast ja -pillidest läti keeles.

Me vaatleme eesti rahvalaulu muutumist ajas, vanast regilaulust tänapäeva folklauluni: millal ja kuidas lauldi ja milliseid rahvalaule me tänapäeval kuulame või laulame. Eesti rahvapillid on olnud tantsu-laulu saateks tarvilikud esemed. Tänapäeval on nende tegemisest ja kuulamisest saanud meelelahutus või hobi.


Meeldivat õppimist!

 

Apraksts latviešu valodā

Mērķauditorija: latviešu valodas apguvēji, kurus interesē igauņu tautas kultūra
Stundu skaits: 8 – 10 
Valodas līmenis: (B1)–B2–C1
 
Mācību objekta mērķis ir sniegt pārskatu par igauņu tautasdziesmām un tautas mūzikas instrumentiem, kā arī atbilstošo vārdu krājumu latviešu valodā. 
 
Pēc materiāla apgūšanas valodas apguvējs:
  • uzzinās, kāda nozīme bija igauņu tautasdziesmām, kā un kad tās tika dziedātas;
  • uzzinās, kādi ir igauņu dziesmusvētki un cik nozīmīga ir sadziedāšanās;
  • pratīs atpazīt un nosaukt svarīgākos igauņu tautas mūzikas instrumentus;
  • apgūs ar šo nozari saistīto vārdu krājumu latviešu valodā. 
Mācību objekts “Igauņu tautasdziesmas un tautas mūzikas instrumenti” sniedz īsu ieskatu konkrētajā kultūras nozarē, lai palīdzētu latviešu valodas apguvējiem pastāstīt par igauņu tautasdziesmām, tautas mūziku un mūzikas instrumentiem latviešu valodā. 
 
Apskatīsim igauņu tautasdziesmu attīstību laikā, sākot no senajām tautasdziesmām līdz mūsdienu folkmūzikai – kad un kā dziedāja senatnē, un kā to dara mūsdienās. Kā arī apskatīsim un paklausīsimies, kā skan igauņu tautas mūzikas instrumenti, kas jau izsenis ir bijusi svarīga tautasdeju un tautasdziesmu sastāvdaļa. 
 
Patīkamu mācīšanos!