ŽODYNĖLIS

ašutas – jõhv
atsipalaiduoti, atsipalaiduoja, atsipalaidavo – lõõgastuma
banda – kari
brūžuoti, brūžuoja, brūžavo (+ acc.) – kraapima
builis – putk
dumplės (pl.) – lõõts
gamyba – valmistamine
ganyti, gano, ganė (+ acc.)
įrankis – (töö)riist
jūrininkas – meremees
kratyti, krato, kratė (+ acc.) – raputama
mediena – puit
medžio žievė – puukoor
medžiotojas – jahimees
mygtukas – nupp
molis – savi
nendrė – (pilli)roog
pasigėrėjimas – nauding
piemuo – karjus
pirklys – kaupmees
skobti, skobia, skobė (+ acc.) – õõnestama
stangrumas – jäikus
styga – (pilli)keel
stovykla – laager
šaknis – juur
šiaudai – kõrred
triukšmas – müra
varžytuvės (pl.) – võistumängimised
žarnos – sooled

 

ĮSIMINK ŽODŽIUS

akordeonas – akordion
dambrelis – parmupill
diatoninė armonika – lõõtspill
dūdmaišis – torupill
gitara – kitarr
groti, groja, grojo (+ acc.) – pilli mängima
instrumentinė muzika - instrumentaalmuusika
kanklės (pl.) – kannel
lamzdelis – roopill
liaudies muzika – rahvamuusika
mandolina – mandoliin
mušamasis muzikos instrumenas – löökpill
muzikos instrumentas – pill
pučiamasis muzikos instrumentas – puhkpill

ragas – sarv
smuikas – viiul
styginis muzikos instrumentas – keelpill
trimitas – pasun