ŽODYNĖLIS

anas pasaulis – teispoolsus

buitis – elu-olu

daugiabalsiškumas – mitmehäälsus

giesmė – kirikulaul

instrumentinė muzika – pillimuusika

įtaka – mõju

kapas – haud

lopšys – häll

pasiskolinti, pasiskolina, pasiskolino (+ acc.) – laenama

poreikis – vajadus

pramoga – meelelahutus

skambesys – helin

užjūris – meretagune maa

vienbalsiškumas – ühehäälsus

vienyti, vienija, vienijo (+ acc.) – ühenduma

vyraujanti, vyrauja, vyravo – domineerima

 

ĮSIMINK ŽODŽIUS

Dainų slėnis – lauluväljak

dainuojamieji žaidimai – laulumängud

darbo dainos – töölaulud

gedulo dainos – leinalaulud

kalendorinės dainos – kalendritähtpäevade laulud

lyrinės dainos – lüürilised laulud

pasakojamosios dainos – jutustavad laulud 

rauda – itk

senosios tradicinės dainos – vanem rahvalaul (regilaul)

šeimos dainos – perekondlike tähtpäevadega seotud laulud

vaikų dainos – lastelaulud