TRADICINĖS ESTŲ LIAUDIES DAINOS IR MUZIKOS INSTRUMENTAI

 

 

Reda Šmitaitė

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

 

 

Tutvustus

 

Lühikirjeldus

Õpiobjekt „Eesti rahvalaul ja rahvapillid” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata meie üliõpilasi, kes tahavad rääkida leedulastele eesti kultuurist, rahvalaulust, -muusikast ja -pillidest leedu keeles.

Me vaatleme eesti rahvalaulu muutumist ajas, vanast regilaulust tänapäeva folklauluni: millal ja kuidas lauldi ja milliseid rahvalaule me tänapäeval kuulame või laulame. Eesti rahvapillid on olnud tantsu-laulu saateks tarvilikud esemed. Tänapäeval on nende tegemisest ja kuulamisest saanud meelelahutus või hobi.

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad leedu keelt võõrkeelena tasemel B1 ja B2.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda algteadmisi eesti rahvalaulust ja rahvapillidest, õpetada uut sõnavara ja arendada kuulamisoskust. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 6-8 tundi.

Pärast materjali läbimist õppija:

 • teab, milline tähtsus oli laulul, kuidas ja millal lauldi;
 • mõistab, mis on laulupeod ja milline on ühislaulmise tähtsus eestlastele;
 • oskab nimetada tähtsamaid eesti rahvapille ja tunneb neid kuulates ära;
 • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid leedu keeles;
 • on korranud leedu keele verbi muutumatute vormide pusdalyvise ja padalyvise moodustamist ning kasutamist;
 • on arendanud kuulamisoskust.

Õpiobjekt koosneb:

 • teemat tutvustavatest tekstidest ja audiofailidest;
 • leedu-eesti sõnastikust;
 • teemast arusaamist abistavatest piltidest ja videotest;
 • grammatika selgitusest;
 • harjutustest.

Soovitused õppimiseks:

 1. Tutvuge sõnadega.
 2. Kuulake dialooge.
 3. Lugege tekste rahvalaulu, -muusika ja -pillide kohta, seejärel kuulake nende tekstide audiofaile.
 4. Tehke harjutusi, soovitatavalt etteantud järjestuses.

Meeldivat õppimist!

 

Meeskond
Autorid: Reda Šmitaitė, Anu Pungas 

Fotod: Anu Pungas, Katrin Koorits, Reda Šmitaitė, Vivian Klimušev, Kaunase P. Stulga nimeline leedu rahvapillide muuseum
Videod: Anu Pungas, Krista Sildoja
Kujundus: Vivian Klimušev
Tehniline teostus: TÜ haridustehnoloogiakeskus

Täname koostöö eest:

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia,
Kaunase P. Stulga nimeline leedu rahvapillide muuseum,
Ieva Narutavičiūtė,
Kristina Lingytė,
Kaisa Olesk,
Tiiu Männiste,
Krista ja Raivo Sildoja,
Janne Suits,
Juhan Uppin,
Tuulikki Bartosik,
Elo Kalda,
Cätlin Mägi,
Reet Välja,
Nele Loit,
Toila Gümnaasiumi õpilased