はじめに/Sissejuhatus

Kellele?
Õpiobjekt on mõeldud jaapani keele õppijatele tasemel A2 või B1.

Õpiobjekti eesmärkideks on:

  • teada saada, miks mõni asi jääb jaapanlastele arusaamatuks ja kuidas seda pisutki selgemaks teha.
  • õppida seletama asju, mida on raske otse tõlkida e. kuidas asju kirjeldada, võrdlevalt seletada.


Õpiväljundid
Pärast materjali läbimist õppija

  • teab asjaolusid, mis võivad tekitada jaapanlastel raskusi eesti asjadest aru saamisel,
  • teab eesti rahvalaulu ja rahvapillide kohta seletamiseks kasulikke sõnu,
  • oskab seletada ja kirjeldada eesti rahvalaulu ja rahvapillide mõningaid aspekte.


Kuidas õppida: õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks õppeks. Enne dialoogiga tutvumist on hea tutvuda „kasulike väljenditega“ ja sõnastikuga, siis kuulata, vajadusel lugeda dialoogi teksti, seejärel kontrollida kordamisharjutuste testi abil arusaamist küsimustest. Lisaks on mõned sõnad, mida ei ole dialoogis või tekstis kasutatud, aga mida võiks õppijal olla kasulik teada.
 

Õpiobjekti maht on kuni 10 tundi.
 

Tänud nõuannete ja lindistamise eest Jaapanist pärit üliõpilastele: Kenya Maeda (Hokkaido Ülikool) ja Yusuke Miyashita (Tartu Ülikool).