VOCABULAIRE

A

Aboutir – päädima

Accordéon (m) – akordion

Agiter – raputama, liigutama

Apiacée (f) – putk, putkeline

Ardemment – tuliselt, hoogsalt

Argile (f) – savi

Assurer – kinnitama, tagama

Attachement (m) – kiindumus

Attribuer – omistama, õigusi andma

Au fur et à mesure – järk-järgult

Au-delà (m) – teispoolsus, hauatagune

Avoir lieu/ se dérouler – toimuma

B

Batterie (f) – trumm

Berceuse (f) – hällilaul, unelaul

Berger (m) – karjane

Bétail (m) – kariloomad

Bouleau (m) – kask

Bouton (m) – nööp, nupp

C

Caisse (f) de résonance – kõlakast

Camp (m) – laager, peatuskoht

Cavité (f) buccale – suuõõs

Centre (m) de formation – koolituskeskus, õppekeskus

Chanson (f) de berger – karjaselaul

Chanson (f) runique – regilaul

Chanter à l’unisson – ühehäälselt laulma

Chasseur (m) – jahimees

Chœur (m) mixte – segakoor

Chorale (f), chœur (m) – koor (muus.)

Cithare (f) – kannel

Concertina (m), accordéon (m) paysan  – lõõtspill

Convenir – nõustuma, sobima

Cor (m) – (karja)sarv

Corne (f) – sarv

Cornemuse (f) – torupill

Crin (m) de cheval – hobusesaba jõhv

Cuivre (m) – vask

D

Dédié (m), dédiée (f) – pühendatud

Déloger – välja tõrjuma, välja tõstma (nt korterist)

Désobéissance (f) – sõnakuulmatus, vastuhakk

Deuil (m) – lein

Droitier (m), droitière (f) – paremakäeline

E

Écart (m) des notes / diapason (m) – helikõrguse ulatus, diapasoon

Écorce (f) (d’arbre) – puukoor

Enregistrer – salvestama

Épicéa (m) – kuusk

Essor (m) – tõus, hoog, vaimustus

Établissement (m) – asutus, asutamine

Être issu, e – põlvnema, pärinema

F

Faire partie – kuuluma, olema osa (millestki)

Faire référence – viitama

Favoriser – soodustama, toetama

Festival (m) de danse – tantsupidu

Festival (m) de la chanson / festival (m) du chant – laulupidu

Forcément – tingimata

Foyer (m) – tulease, kodukolle

Frapper – lööma

G

Gaucher (m), gauchère (f) – vasakukäeline

Gratter – kraapima

Guimbarde (f) – parmupill

H

Harmonica (m) – suupill

*Harpe (f) – harf

I

Inapproprié (m), inappropriée (f) – sobimatu

Indissociable (m/f) – lahutamatu

Instrument (m) à bruit – mürapill

Instrument (m) à cordes – keelpill

Instrument (m) à percussion – rütmipill

Instrument (m) à vent – puhkpill

L

Languette (f) – keeleke, klapp

M

Mandoline (f) – mandoliin

Marchand (m) – kaupmees

Marin (m) – meremees

Mettre en valeur – väärtustama, esile tõstma

Mirliton (m) en roseau – roopill

Monodique (m/f) – ühehäälne

Mot (m) clé – võtmesõna, otsingusõna

Mot à mot – sõna-sõnalt

Munir – varustama

N

Nocturne (m/f) – öine, öö-

O

Orchestre (m) de cuivre – puhkpilliorkester

Outil (m) – tööriist, vahend

P

Parvenir – saabuma, suutma

Patrimoine (m) – pärand, muinsus

Pérennité (f) – püsivus, kestvus

Pin (m) – mänd

Polyphonie (f) – mitmehäälsus

Propager – levitama, propageerima

Propice (m/f) – soodus, soosiv

Provenir –  pärit olema, tulenema

R

Racine (f) – juur

Rangée (f) – rida, rivi

Récolte (f) – viljakoristus, lõikus

Regagner l’indépendance – taasiseseisvuma

Remanier – ümber töötama, läbi vaatama

Remettre au goût du jour – ajakohastama

Répertoire (m) – repertuaar

Repousser – tõrjuma, tagasi lükkama

Résonner – kõlama, kajama

Retracer – visandama, kujundama

Réveil (m) national – rahvuslik ärkamine

Révolution (f) chantante – laulev revolutsioon

Rigidité (f) – kõvadus, jäikus

Roseau (m) – pilliroog

S

S’élargir – laienema, suurenema

S’imposer – (end) kehtestama, peale suruma

Sauvage (m/f) – metsik

Se réconforter – lohutust leidma, trööstima

Se reproduire – korduma, paljunema, siin: esinema

Société (f) – selts, ettevõte

Soufflet (m) – lõõts

Surgir – esile kerkima, tekkima

T

Tailler – lõikama, pügama, tahuma

Tige (f) – tüvi, vars

Tilleul (m) – pärn

Ton (m) – helikõrgus

Tour à tour – kordamööda

Tripes (m. pl) – looma sisikond, siin: sooled

Trompette (f) – (karja)pasun

Troupeau (m) – loomakari

V

Violence (f) – vägivald

Violon (m) – viiul