VOCABULAIRE

Accordéon (m) – akordion

Apiacée (f) – putk, putkeline

Agiter – raputama, liigutama

Argile (f) – savi

Batterie (f) – trumm

Berger (m) – karjane

Bétail (m) – kariloomad

Bouleau (m) – kask

Bouton (m) – nööp, nupp

Caisse (f) de résonance – kõlakast

Camp (m) – laager, peatuskoht

Cavité (f) buccale – suuõõs

Chasseur (m) – jahimees

Cithare (f) – kannel

Concertina (m), accordéon (m) paysan – lõõtspill

Cor (m) – (karja)sarv

Corne (f) – sarv

Cornemuse (f) – torupill

Crin (m) de cheval – hobusesaba jõhv

Cuivre (m) – vask

Déloger – välja tõrjuma, välja tõstma (nt korterist)

Droitier (m), droitière (f) – paremakäeline

Écorce (f) (d’arbre) – puukoor

Épicéa (m) – kuusk

Établissement (m) – asutus, asutamine

Frapper – lööma

Gaucher (m), gauchère (f) – vasakukäeline

Gratter – kraapima

Guimbarde (f) – parmupill

Harmonica (m) – suupill

*Harpe (f) – harf

Inapproprié (m), inappropriée (f) – sobimatu

Indissociable (m/f) – lahutamatu

Instrument (m) à bruit – mürapill

Instrument (m) à cordes – keelpill

Instrument (m) à percussion – rütmipill

Instrument (m) à vent – puhkpill

Languette (f) – keeleke, klapp

Mandoline (f) – mandoliin

Marin (m) – meremees

Mirliton (m) en roseau – roopill

Munir – varustama

Outil (m) – tööriist, vahend

Parvenir – saabuma, suutma

Pin (m) – mänd

Racine (f) – juur

Rangée (f) – rida, rivi

Repousser – tõrjuma, tagasi lükkama

Résonner – kõlama, kajama

Rigidité (f) – kõvadus, jäikus

Roseau (m) – pilliroog

Sauvage (m/f) – metsik

Se reproduire – korduma, paljunema, siin: esinema

Soufflet (m) – lõõts

Tailler – lõikama, pügama, tahuma

Tige (f) – tüvi, vars

Tilleul (m) – pärn

Tripes (m. pl) – looma sisikond, siin: sooled

Trompette (f) – (karja)pasun

Troupeau (m) – loomakari

Violon (m) – viiul