VOCABULAIRE

Aboutir – päädima

Ardemment – tuliselt, hoogsalt

Assurer – kinnitama, tagama

Attachement (m) – kiindumus

Attribuer – omistama, õigusi andma

Au fur et à mesure – järk-järgult

Au-delà (m) – teispoolsus, hauatagune

Avoir lieu/ se dérouler – toimuma

Berceuse (f) – hällilaul, unelaul

Centre (m) de formation – koolituskeskus, õppekeskus

Chanson (f) de berger – karjaselaul

Chanson (f) runique – regilaul

Chanter à l’unisson – ühehäälselt laulma

Chœur (m) mixte – segakoor

Chorale (f), chœur (m) – koor (muus.)

Convenir – nõustuma, sobima

Dédié (m), dédiée (f) – pühendatud

Désobéissance (f) – sõnakuulmatus, vastuhakk

Deuil (m) – lein

Écart (m) des notes / diapason (m) – helikõrguse ulatus, diapasoon

Enregistrer – salvestama

Essor (m) – tõus, hoog, vaimustus

Être issu, e – põlvnema, pärinema

Faire partie – kuuluma, olema osa (millestki)

Faire référence – viitama

Favoriser – soodustama, toetama

Festival (m) de danse – tantsupidu

Festival (m) de la chanson / festival (m) du chant – laulupidu

Forcément – tingimata

Foyer (m) – tulease, kodukolle

Marchand (m) – kaupmees

Marin (m) – meremees

Mettre en valeur – väärtustama, esile tõstma

Monodique (m/f) – ühehäälne

Mot (m) clé – võtmesõna, otsingusõna

Mot à mot – sõna-sõnalt

Nocturne (m/f) – öine, öö-

Orchestre (m) de cuivre – puhkpilliorkester

Patrimoine (m) – pärand, muinsus

Pérennité (f) – püsivus, kestvus

Polyphonie (f) – mitmehäälsus

Propager – levitama, propageerima

Propice (m/f) – soodus, soosiv

Provenir – pärit olema, tulenema

Récolte (f) – viljakoristus, lõikus

Regagner l’indépendance – taasiseseisvuma

Remanier – ümber töötama, läbi vaatama

Remettre au goût du jour – ajakohastama

Répertoire (m) – repertuaar

Retracer – visandama, kujundama

Réveil (m) national – rahvuslik ärkamine

Révolution (f) chantante – laulev revolutsioon

S’élargir – laienema, suurenema

S’imposer – (end) kehtestama, peale suruma

Se réconforter – lohutust leidma, trööstima

Société (f) – selts, ettevõte

Surgir – esile kerkima, tekkima

Ton (m) – helikõrgus

Tour à tour – kordamööda

Violence (f) – vägivald