Chanson folklorique et instruments traditionnels en Estonie

Reet Alas

Tiina Zobel

Odile Thiéry

Tartu Ülikooli keelekeskus 

2013

 

 

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad prantsuse keelt võõrkeelena A2 või B1 tasemel.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda algteadmisi Eesti rahvalaulust ja rahvapillidest koos vastava sõnavaraga prantsuse keeles. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle.
Iseseisva töö maht on 6-8 tundi.

Õppematerjali läbitöötanu

  • teab, milline tähtsus oli laulul eestlaste elus, kuidas ja millal lauldi;
  • mõistab, mis on meie laulupeod ja milline on ühislaulmise tähtsus eestlastele;
  • oskab nimetada tähtsamaid eesti rahvapille ja tunneb nende kõla ka kuulates;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid prantsuse keeles.

Õpiobjekt koosneb:

  • teemat tutvustavatest tekstidest ja audiofailidest,
  • tekstide mõistmisel abiks olevatest piltidest ja videotest,
  • sõnavara- ja kuulamisharjutustest,
  • eesti-prantsuse sõnastikust.