Õpiobjekt „Eesti rahvalaul ja rahvapillid” tutvustas eesti rahvalaulutraditsiooni, laulupidusid ja rahvapille, mida mängitakse tänapäevalgi mitmesugustel puhkudel.

Rahvalaulud olid minevikus igapäevaelu lahutamatuks osaks, neid anti edasi põlvest põlve. Tänapäeval me võime neid õppida rahvamuusikaga tegelevates koolides või kuulata meelelahutuseks rahvamuusikute esituses. Lihtsamaid rahvalaule õpitakse ka tavakoolide laulutundides.

Rahvapillidel oli talupoegade jaoks nii praktiline eesmärk, ergutada teatud tööde rütmi, kui ka esteetiline – saata laule ja tantse. Rahvapillide valmistamine nõudis palju oskusi ja energiat, kuid saadud tulemus oli seda väärt. Tänapäeval võime pille osta, aga ka mitmesugustel kursustel endale ise valmistada. See on siiski suhteliselt marginaalne hobi pillimängu õppimise kõrval.