EESTI RAHVAKULTUURIST. RAHVALAUL JA RAHVAPILLID.
EXERCISES ON ESTONIAN FOLK CULTURE. ESTONIAN FOLK MUSIC AND FOLK INSTRUMENTS.


 

Heli Noor

Tartu Ülikooli keelekeskus
2013

 

 

Tutvustus

Sihtrühm: keeleõppijad, kes on huvitatud eesti rahvakultuurist
Tundide arv: 8–10
Keeletase: (B1)–B2–C1
Õpiobjekti eesmärk on anda algteadmisi eesti rahvalaulust ja rahvapillidest koos vastava sõnavaraga eesti keeles.
Õppematerjali läbitöötanu

  • teab, milline tähtsus oli laulul, kuidas ja millal lauldi;
  • mõistab, mis on meie laulupeod ja milline on ühislaulmise tähtsus eestlastele;
  • oskab nimetada tähtsamaid eesti rahvapille ja tunneb neid kuulates;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid eesti keeles.


Õpiobjekt „Eesti rahvalaul ja rahvapillid” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata eesti keele õppijaid, kes tahavad rohkem teada eesti rahvalaulust, -muusikast ja -pillidest eesti keeles.
Me vaatleme eesti rahvalaulu muutumist ajas, vanast regilaulust tänapäeva folklauluni: millal ja kuidas lauldi ja milliseid rahvalaule me tänapäeval kuulame või laulame. Eesti rahvapillid on olnud tantsu-laulu saateks tarvilikud esemed. Tänapäeval on nende tegemisest ja kuulamisest saanud meelelahutus või hobi.

Meeldivat õppimist!
 

 


Meeskond
Autorid: Heli Noor, Anu Pungas (idee autor)
Fotod: Anu Pungas, Katrin Koorits, Liina Soobik, Reda Šmitaitė,
Kaisa Olesk, Nele Loit, Andreas Raukas, Kaunase P. Stulga nimeline leedu rahvapillide muuseum
Videod: Anu Pungas, Krista Sildoja
Kujundus: Vivian Klimušev
Tehniline teostus: Vivian Klimušev, TÜ haridustehnoloogiakeskus (Tõnis Tartes)
Täname koostöö eest: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Kaunase P. Stulga nimeline leedu rahvapillide muuseum, Ieva Narutavičiūtė, Kristina Lingytė, Kaisa Olesk, Tiiu Männiste, Krista ja Raivo Sildoja, Janne Suits, Juhan Uppin, Tuulikki Bartosik, Elo Kalda, Cätlin Mägi, Reet Välja, Nele Loit, Toila Gümnaasiumi õpilased, Mark Fisch, Kätlin Lehiste, Kätlin Luhamägi, Kersti Reinson.