ESTONIAN FOLK SONGS AND FOLK INSTRUMENTS 

 

 

Liina Soobik

Anu Pungas

Tartu Ülikooli keelekeskus 2013

 

 

 

Tutvustus eesti keeles

Sihtrühm: rahvakultuurihuvilised keeleõppurid

Maht: 8-10 tundi

Keeletase: B 2

Kirjeldus:

Õpiobjekt “Eesti rahvalaul ja rahvapillid” teeb lühikese sissejuhatuse ühte kultuurivaldkonda, et aidata meie üliõpilasi, kes tahavad rääkida oma külalistele eesti kultuurist, rahvalaulust ja rahvapillidest inglise keeles.  
Me vaatame eesti rahvalaulu  muutumist ajas, vanast regilaulust tänapäeva folk lauluni: millal ja kuidas lauldi ja milliseid rahvalaule me  tänapäeval kuulame või laulame. Eesti rahvapillid on olnud lisaks tantsu-laulu saatele tarvilikud esemed ja alles nüüd on nende tegemisest ja kuulamisest  saanud põhiliselt meelelahutus.

Eesmärk:
anda algteadmised eesti rahvalaulust ja rahvapillidest koos vastava sõnavaraga inglise keeles.

Õppematerjali läbitöötanunu

  • teab, milline tähtsus oli laulul, kuidas ja millal lauldi;
  • mõistab, mis on meie laulupeod ja milline on ühislaulmise tähtsus eestlastele;
  • oskab nimetada tähtsamaid eesti rahvapille ja tunneb neid ka kuulates;
  • teab nende valdkondadega seotud põhitermineid inglise keeles.
     

Introduction to learning object in English

Target group: language learners interested in folk culture

Number of hours: 8-10 hours

Language level: B 2

Description:

This minicourse is a short introduction to one sphere of Estonian culture with the aim of helping our students to tell their visitors about our culture, folk song and folk instruments in English.
We take a glimpse at the past and present of folk song, the occasions when people sang and the way in which they did it. We include folk songs which are sung or listened to nowadays.
Estonian folk instruments have had a practical value in addition to providing aesthetical pleasure.  Today, it is mostly for entertainment that we learn how to make and play folk instruments.

The aim:

The aim of this minicourse is to provide our learners with a basic knowledge about Estonian folk songs and folk instruments and the corresponding English terms in context.

The person who has completed this course

  • is aware of the importance of singing, knows how and when Estonians sang;
  • understands the meaning of our song festivals and knows the importance for Estonians of singing together;
  • can name some Estonian folk instruments and recognise them by their sound;
  • knows the basic English terms related to these topics.