ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΣΘΟΝΩΝ

παλιά και σήμερα

 

Vaike Tammes

Tartu Ülikooli keelekeskus 2012

 

 

 

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad kreeka keelt võõrkeelena tasemel A2või B1.

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Eesti rahvakalendri tähtpäevi, nendega seotud kombeid, toite jne. Oluline osa on uue sõnavara omandamisel ja kestevmineviku harjutamisel.

Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 6 -8 tundi.

Üldine juhis: Käesolev õpiobjekt koosneb teemat tutvustavatest tekstidest, grammatika selgitusest ja harjutustest. Teemast arusaamist abistavad õpiobjektile lisatud pildid ja  sõnastik: kreeka – eesti. Kui sõnad on selged, võib proovida teha harjutusi. Soovitatav on järgida esilehel olevat järjestust.

Pärast materjali läbimist õppija

  • oskab kreeka keeles tutvustada Eesti rahvakalendri olulisemaid tähtpäevi
  • teab rahvakalendri tähtpäevadega seotud spetsiifilist sõnavara
  • on õppinud või korranud kestevmineviku ja passiivi kasutamist

Õpiobjekt koosneb:

  • teemat tutvustavatest tekstidest ;
  • kreeka-eesti sõnastikust;
  • teemast arusaamist abistavatest piltidest ja videotest;
  • grammatika selgitusest;
  • harjutustest.

Meeldivat õppimist!