Volkslieder und Volksmusikinstrumente

 

Katrin Koorits, Niina Lepa, Netty Žurakovskaja

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

 

 

 

Tutvustus

Õpiobjekt "Eesti rahvalaul ja rahvapillid" on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt võõrkeelena A2 või B1 tasemel.

Õpiobjekti eesmärk on tutvustada eesti rahva- ja regilaulu ning rahvapille saksa keeles. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks või lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 6–8 tundi. Õpiobjekt arendab üliõpilase väljendus- ja suhtlemisoskust erinevate tekstitüüpide kaudu.

Pärast materjali läbimist oskab õppija:

• arendada vestlust meie rahvalaulu ja - pillide teemadel;
• tunneb selle valdkonna sõnavara;
• oskab nimetada eesti rahvapille.

Õpiobjekt sisaldab:

• erinevaid tekstitüüpe (vestlus Skype'is, meil, SMS);
• pilte, videoid;
• harjutusi;
• eesti-saksa sõnastikku.