Eesti rahvakultuurist. Rahvamuusika ja rahvapillid.
Exercises on Estonian folk culture. Estonian Folk Music and Folk Instruments.


voodega_eesti


Õpiobjekt „Rahvamuusika ja rahvapillid” kuulub sarja „Eesti kultuurist”. See on aimeline lühiülevaade eesti rahvamuusikast ja -pillidest läbi mitme sajandi. Õppematerjalid sisaldavad dialooge, tekste, audio- ja videofaile ning harjutusi erinevatele tasemetele (B1 –B2). Keeled: eesti, inglise, läti, leedu, saksa, prantsuse, hispaania, jaapani ja vene.

The e-learning object “Folk Music and Folk Instruments” constitutes part of the series about Estonian culture. It is a short popular-scientific survey of the Estonian folk music and folk instruments through several centuries. Study materials include dialogues, texts, audio and video files and exercises for various language levels (B1 – B2) in Estonian, English, Latvian, Lithuanian, German, French, Spanish, Japanese and Russian.

Tartu Ülikooli keelekeskus
University of Tartu Language Center
2013

flag flag flag flag flag flag flag flag flag