Allikad:

1.      Miksike, "Mardipäevast ja kadripäevast", http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/mardipaev/mardikadri.htm

2.      M.Tamjärv “Jaanipäev”, http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/jaanipaev/jaanipaevast.htm

3.      Portaal www.calend.ru

Fotod: Anu Pungas, Katrin Koorits, Reda Šmitaite, Vivian Klimušev

Videod: Anu Pungas

Kujundus: TÜ haridustehnoloogiakeskus (Vivian Klimušev)

Tehniline teostus: TÜ haridustehnoloogiakeskus (Tõnis Tartes, Eveli Kadarik, Vivian Klimušev)