Apskatīsim igauņu tradicionālo svētku kalendāru. Esam izvēlējušies populārākos svētkus, ko igauņi ir svinējuši senāk un arī svētkus, kas tiek svinēti mūsdienās. Dažu svētku vēsture sniedzas līdz pat senajiem laikiem, taču citu svētku vēsture ir saistīta ar kristietību, dažas no tradīcijām ir saglabājušās, taču citas ir pilnība mainījušās. Pastāv arī dažas pilnīgi jaunas tradīcijas. Esam mēģinājuši apkopot galvenās paražas un uzskatus, kas ir saistīti ar šiem svētkiem gan senāk, gan mūsdienās. Mēģināsim iepazīstināt ar tradicionālajiem ēdieniem un dzērieniem, kas ir saistīti ar attiecīgajiem svētkiem.

Igaunija ir maza zeme, taču reģionālās atšķirības ir ievērojamas. Īpaši labi tās apskatāmas, piemēram, salīdzinot tautastērpus un ēdienus no piejūras reģiona un no iekšzemes reģiona. Centāmies atrast kopīgos elementus, lai aprakstītu igauņus visus kopā.

J: Kādas tradīcijas un svētkus igauņi svinēja senāk un kādas svin mūsdienās?
A: Apskatīsim igauņu svētku kalendāru!


Pastāv dažādi veidi, kā sekot gada gājumam. Mēs varam vērot dabu un saprast, ka pavasarī kokos plaukst lapas un rudenī tās sāk sārtoties.  Mēs varam vērot sauli un saprast, ka vasarā tā ir visaugstākajā un ziemā viszemākajā punktā.  Laukos cilvēki pabeidz āra darbus rudenī un skolnieki dodas brīvdienās vasaras sākumā.

Igaunijā ir četri gadalaiki: ziema, pavasaris, vasara un rudens.