KORDUSMINEVIK // BŪTASIS DAŽNINIS LAIKAS

Moodustamine: infinitiivi tüvi + -dav- + pöördelõpp.
Dirbti, dirba, dirbo
Žaisti, žaidžia, žaidė
Mylėti, myli, mylėjo
Skaityti, skaito, skaitė

 

AINSUS // VIENASKAITA

 

 

 

MITMUS // DAUGISKAITA

-dav-au

dirbdavau, žaisdavau,

mylėdavau, skaitydavau

 

 

 mes

-dav-ome

dirbdavome, žaisdavome,

mylėdavome, skaitydavome

tu

-dav-ai

dirbdavai, žaisdavai,

mylėdavai, skaitydavai

 

 

 jūs

-dav-ote

dirbdavote, žaisdavote,

mylėdavote, skaitydavote

jis, ji

-dav-o

dirbdavo, žaisdavo,

mylėdavo, skaitydavo

 

 

 jie, jos

-dav-o

dirbdavo, žaisdavo,

mylėdavo, skaitydavo

Allikas: Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2007, Praktinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Baltos lankos

 

PASSIIVI KESKSÕNA // NEVEIKIAMOSIOS RŪŠIES DALYVIS

OLEVIK // ESAMASIS LAIKAS

Moodustamine: kindla kõneviisi oleviku 3. isiku tüvi + -m- + käändelõpp.

dirbti, dirba, dirbo

dirba +-m- + -as/-a

 

 

 

meessugu // vyriškoji giminė

 

naissugu // moteriškoji giminė

AINSUS VIENASKAITA

MITMUS DAUGISKAITA AINSUS VIENASKAITA

MITMUS  DAUGISKAITA

V. (Nom.) kas?

 

dirbamas

 

dirbami

 

dirbama

 

dirbamos

 

K. (Gen.) ko?

 

dirbamo

dirba

dirbamos

dirba

N. (Dat.) kam?

 

dirbamam

dirbamiems

dirbamai

dirbamoms

G. (Acc.) ką?

 

dirba

dirbamus

dirba

dirbamas

Įn. (Inst.) kuo?

 

dirbamu

dirbamais

dirbama

dirbamomis

Vt. (Loc.) kur? kame?

 

dirbamame

dirbamuose

dirbamoje

dirbamose

Allikas: Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2007, Praktinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Baltos lankos

 

MINEVIK // BŪTASIS LAIKAS

Moodustamine: infinitiivi tüvi + -t- + käändelõpp.

dirbti, dirba, dirbo

dirbti +-t- + -as/-a

 

 

meessugu // vyriškoji giminė

naissugu // moteriškoji giminė

AINSUS VIENASKAITA

 

MITMUS  DAUGISKAITA

AINSUS VIENASKAITA

MITMUS DAUGISKAITA

V. (Nom.) kas?

dirbtas

 

dirbti

dirbta

dirbtos

K. (Gen.) ko?

dirbto

 

dirb

dirbtos

dirb

N. (Dat.) kam?

dirbtam

 

dirbtiems

dirbtai

dirbtoms

G. (Acc.) ką?

dirb

 

dirbtus

dirb

dirbtas

Įn. (Inst.) kuo?

dirbtu

 

dirbtais

dirbta

dirbtomis

Vt. (Loc.) kur? kame?

dirbtame

 

dirbtuose

dirbtoje

dirbtose

Allikas: Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2007, Praktinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Baltos lankos