Kellele? Õpiobjekt on mõeldud jaapani keele õppijatele tasemel A2 või B1

Õpiobjekti eesmärkideks on: 
  • teada saada, miks mõni asi jääb jaapanlastele arusaamatuks ja kuidas saaks seda pisutki selgemaks teha,
  • õppida seletama asju, mida on raske otse tõlkida e. kuidas asju kirjeldada, võrdlevalt seletada.

Õpiväljundid: pärast materjali läbimist õppija
  • teab asjaolusid, mis tekitab jaapanlastel raskusi eesti asjadest aru saamisel,
  • oskab seletada ja kirjeldada eesti rahvakalendri olulisemaid tähtpäevi ja nendega seotud tegevusi.

Kuidas õppida: õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks õppeks, õppejõul on aga kindlasti väga hea meel, kui õppija esitab pärast õpiobjekti läbimist viimaseks harjutuseks mõeldud kirjandi.
Igal teemal (tähtpäeval) on kas dialoog või tekst. Pärast dialoogi või tekstiga tegelemist on mõned harjutused. Lisaks on mõned sõnad, mida ei ole dialoogis või tekstis kasutatud, aga mida võiks olla õppijal kasulik teada. 
 
Õpiobjekti maht on kuni 10 tundi.
 
Tänud  nõuannete ja lindistamise eest vahetusüliõpilastele Jaapanist:
 
                     
Haruka Kunimune (Waseda Ülikool) ja Yura Yamamoto (Hokkaido Ülikool).