Õpiobjekt tutvustas põgusalt eestlaste tähtsamaid pühi ja tähtpäevi ning nendega seotud tegevusi enne ja nüüd, andes lühiülevaate järgmistest rahvakalendri tähtpäevadest koos toidutraditsioonidega läbi aastaringi: vastlapäev, lihavõtted, jaanipäev, mardi- ja kadripäev ning jõulud ja aastavahetus. Suurema huvi korral on võimalus oma teadmisi eesti rahvakalendrist avardada (read more about Estonian folk calendar and national holidays at):

www.folk.ee
http://www.folklore.ee/Berta/kalender.php
http://leisi.oesel.ee/~toni/calendar.htm
http://estonia.eu/about-estonia/culture-a-science/christmas-customs-in-estonia.html