RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVAD. FOLK CALENDAR HOLIDAYS.


 

Heli Noor

Tartu Ülikooli keelekeskus
2012

 

 

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad eesti keelt võõrkeelena tasemel A2 või B1.

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Eesti rahvakalendri tähtpäevi, nendega seotud kombeid, toite jne. Oluline osa on uue sõnavara omandamisel, õppijate kuulamis- ning hääldamisoskuse arendamisel.

Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 6 -8 tundi.

Üldine juhis: Käesolev õpiobjekt koosneb teemat tutvustavatest audiofailidest, grammatika selgitusest ja harjutustest.

Teemast arusaamist abistavad õpiobjektile lisatud pildid ja  sõnastik: eesti – inglise – eesti. Kui sõnad on selged, võib proovida teha harjutusi. Soovitatav on järgida esilehel olevat järjestust.

Pärast materjali läbimist õppija

  • teab ja tunneb Eesti rahvakalendri olulisemaid tähtpäevi
  • teab rahvakalendri tähtpäevadega seotud spetsiifilist sõnavara
  • on õppinud või korranud passiivi moodustamist olevikus ja lihtminevikus
  • on arendanud kuulamisoskust

Õpiobjekti autor avaldab tänu Mark Fischile (audiosalvestused ja mehine meeshääl) ning headele kolleegidele Kerstile, Katrinitele ja Mallele (õrn naishääl).

Meeldivat õppimist!