A FOLK CALENDAR OF TRADITIONAL ESTONIAN

HOLY DAYS AND FESTIVITIES


Liina Soobik

Anu Pungas

Tartu Ülikooli keelekeskus 2012

 

 

Tutvustus eesti keeles

Sihtrühm: rahvakultuurihuvilised keeleõppurid

Maht: 8-10 tundi

Keeletase: B 2

Kirjeldus:

Õpiobjekt eesti rahvakultuurist on sissejuhatus nii eestimaalastele kui ka teistest kultuuriruumidest inimestele, kellel huvi antud teema vastu, aga napib algteadmisi ja erialast sõnavara. Antakse lühiülevaade rahvakalendri tähtpäevadest läbi aastaringi: vastlapäev, lihavõtted, jaanipäev, mardi- ja kadripäev ning jõulud ja aastavahetus. Need on läbi ajaloo olnud eestlastele kõige olulisemad ja enamtähistatud, seotud nii traditsiooniliste tegevuste kui toitudega. Materjalis on taustateadmised, terminid või selgitused, millele lisatud pildid või videoklipid ja harjutused.

Eesmärk:
Tähtpäevade ning pühade ja nende tähistamisega seotud kommete ja   traditsiooniliste toitude terminoloogia omandamine, andes taustateadmisi ja termineid illustreeritud kontekstis.

Kursuse läbinu

  • teab eestlaste jaoks tähtsaid rahvakalendri tähtpäevi aastas;
  • on teadlik nende päevadega seotud tavadest vanal ajal ja tänapäeval;
  • tunneb põhitermineid, et nendest tähtpäevadest rääkida.

Introduction to learning object in English

Target group: language learners interested in folk culture

Number of hours: 8-10 hours

Language level: B 2

The Description:

A minicourse about Estonian folk culture is a short introduction to Estonians and foreigners who are interested in the topic but they do not have enough knowledge and terminology. This gives a brief overview of holy days in the Estonian folk calendar through a calendar year including Shrove Tuesday, Easter, St. John’s Day, Martinmas and St. Catherine’s Day; Christmas and the turn of year. These festivities have been important in the past and are celebrated nowadays accompanied by special activities and traditional food.  course provides some very basic knowledge, terms or explanations with illustrative pictures or video clips and exercises.

The aim:

The aim is to acquire the basic terminology related to festivities and customs including traditional food by giving some background information and terminology in the illustrated context.

The learner who has passed the course

  • is aware of the holy days and festivities in the folk calendar that are important for Estonians,
  • knows the customs related to  them in old times and nowadys;
  • has the basic vocabulary of terms to speak about these festivities.