Allikad:

  1. Miksike, "Mardipäevast ja kadripäevast", http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/mardipaev/mardikadri.htm
  2. M.Tamjärv “Jaanipäev”, http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/jaanipaev/jaanipaevast.htm
  3. Tuldava, J.(1994). Estonian textbook.Grammar.Exercises.Conversation.Indiana University,Bloomington,Indiana, 271-275.

Fotod: Anu Pungas, Katrin Koorits, Reda Šmitaite, Vivian Klimušev

Videod: Anu Pungas

Kujundus: TÜ haridustehnoloogiakeskus (Vivian Klimušev)

Tehniline teostus: TÜ haridustehnoloogiakeskus (Tõnis Tartes, Eveli Kadarik, Vivian Klimušev)