Mardi- ja kadripäev

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
  1    2      3          
 4                 
5                  
                
       6           
7                  
            8      
      9            
                
          10        
        11          
            12