Eesti rahvakultuurist. Eesti rahvakalendri tähtpäevad
Exercises on Estonian folk culture. Folk Calendar Holidays


voodega_eesti


Lühike ülevaade eesti rahvakalendri olulisematest tähtpäevadest, mida tuntakse ja mille traditsioone järgitakse suuremal või vähemal määral tänapäevalgi. Õppematerjalid sisaldavad tekste, audio- ja videofaile ning harjutusi erinevatele tasemetele (A2–B2). Keeled: eesti, läti, leedu, inglise, saksa, prantsuse, hispaania, uuskreeka, jaapani ja vene keel.

Brief overview of the most significant Estonian folk calendar holidays that are followed to a greater or lesser extent even today. The study aid contains reading texts, audio and video files, and a large number of exercises for different language levels (A2- B2). The languages (of the study aid) include Estonian, Latvian, Lithuanian, English, German, French, Spanish, modern Greek, Japanese, and Russian.

Tartu Ülikooli keelekeskus
University of Tartu Language Center
2012

flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag